Aktualności

1. godziny pracy 24 grudnia 2019 r

W dniu 24 grudnia 2019 r. kancelaria czynna będzie w godzinach 8-13!więcej


pokaż wszystkie wiadomości

Poniżej podajemy odbywające się licytacje

Wieliczka, data: 26-05-2021

Narzędzia warsztatowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
 Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30
tel.:(12) 288-35-55,  fax: (12) 345-03-43,  www.wieliczka.komornik.pl, e-mail: wieliczka@komornik.pl
KONTO PKO BP O/Kraków  nr 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726
Sygn. akt  V Km 1196/18
Wieliczka, dnia 19-05-2021
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1196/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik mający kancelarię w  Wieliczce przy ul. Limanowskiego 30 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17/06/2021 roku o godz. 10.00  odbędzie się w miejscowości   Wielkie Drogi 154 pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:


1
Żuraw do wyciągania silników
ilość 1,00
Wartość szacunkowa w zł. jednostkowa 600,00 zł
Wartość szacunkowa w zł. łączna 600,00 zł

2
Szlifierka stołowa moc 550W nr 000434
ilość 1,00
Wartość szacunkowa w zł. jednostkowa 120,00 zł
Wartość szacunkowa w zł. łączna 120,00 zł

3
Prasa hydrauliczna do łożysk samochodowych
ilość 1,00
Wartość szacunkowa w zł. jednostkowa 350,00 zł
Wartość szacunkowa w zł. łączna 350,00 zł

4
Spawarka MIDI MIG 210/2 nr ser. 1312241557
ilość 1,00
Wartość szacunkowa w zł. jednostkowa  400,00 zł
Wartość szacunkowa w zł. łączna  400,00 zł

5
Zestaw kluczy narzędziowych w walizce
ilość 2,00
Wartość szacunkowa w zł. jednostkowa  300,00 zł
Wartość szacunkowa w zł. łączna  600,00 zł

6
Laptop mini Medion akoya model EI225
ilość 1,00
Wartość szacunkowa w zł. jednostkowa  200,00 zł
Wartość szacunkowa w zł. łączna  200,00 zł

7
Szlifierka Makita GA9020R
ilość 1,00
Wartość szacunkowa w zł. jednostkowa 150,00 zł
Wartość szacunkowa w zł. łączna  150,00 zł

8
Młot pneumatyczny YATO  FR53270515
ilość 1,00
Wartość szacunkowa w zł. jednostkowa 180,00 zł
Wartość szacunkowa w zł.łączna 180,00 zł


Szlifierka stołowa moc 550W nr 000434
ilość 1,00
Wartość szacunkowa w zł. jednostkowa 120,00 zł
Wartość szacunkowa w zł.łączna 120,00 zł


Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu wskazanym jak wyżej.
Za zakupione ruchomości komornik nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Jednocześnie komornik zawiadamia, że licytacja nie może rozpocząć się później niż w dwie godziny po czasie oznaczonym w obwieszczeniu.
Obwieszczenie o powyższym zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego w Wieliczce

Z upoważnienia komornika
Asesor Komorniczy Janusz Sudoł
Z upoważnienia komornika
Asesor Komorniczy Paweł Świerad
Komornika Sądowy
Sławomir SzynalikPOUCZENIE     Stosownie do art.767 kpc na powyższe  przysługuje skarga  w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.